Oplichting en cybercrime

Naast vermissingszaken zamelt Recherchebureau Centaur ook bij oplichtingszaken en cybercrime op discrete wijze bewijsmateriaal in tegen een betaalbaar tarief voor zowel bedrijven als particulieren.

Onder oplichting verstaan we:

 • (bedrijfs)fraude
 • diefstal
 • valsheid in geschrifte
 • een zogenaamd zieke werknemer die helemaal niet ziek blijkt te zijn
 • een sollicitant die een valse CV overlegt
 • alimentatiefraude
 • vreemdgaan
 • loverboypraktijken

Onder cybercrime verstaan we onder meer:

 • bedreiging
 • diefstal van uw identiteit op internet
 • internetpesten.

Kortom zaken die wel degelijk strafbaar zijn of kwesties waarbij u via een civiele procedure een schadeclaim in kunt dienen. We zien vaak dat de politie in de praktijk niet de mankracht heeft om dergelijke zaken op te pakken waardoor de prioriteit lager is. Als we voldoende bewijs verzamelen is het vaak ook mogelijk om via een rechtszaak de gemaakte kosten op de verdachte of tegenpartij te verhalen.